ภาษาผู้ไท

การศึกษาเปรียบเทียบภาษาผู้ไทในประเทศไทย และ ส.ป.ป.ลาว

รายการคำภาษาไทย-ลาว-ผู้ไทย-ไทดำ

ENGLISH
ພາສາລາວ

     รายการคำภาษาไทย-ลาว-ผู้ไท-ไทดำ นี้เขียนโดย Asger Mollerup ในปี 2541 ในขณะที่กำลังศึกษาเปรียบเทียบภาษาไท กลุ่มต่างๆ และเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมสำหรับ หนังสือ วลีภาษาไทย-อีสาน-ลาว ( Thai-Isan-Lao Phrasebook, White Lotus, 2000)

     เหตุผลหลักของการเปรียบเทียบภาษาผู้ไทและไทดำ เพื่อใหเห็นความใกล้เคียงและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของทั้งสองภาษา  ผู้เขียนได้ข้อสรุปพอคร่าวๆว่า ภาษาผู้ไท และภาษาไทดำมีความแตกต่างกัน แต่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ภาษาผู้ไทไม่มีสระควบกล้ำ แต่ไทดำมี (ตัวอย่าง เมีย  งั  เฮือ ในภาษาผู้ไท เม โง เฮอ) ทั้งสองภาษาไม่ใช้ เป็นตัวสะกดหลังสระเสียงยาว (ตัวอย่าง ลูก ในภาษาผู้ไท ลุ) ส่วนเสียงวรรณยุกต์ไม่ได้ศึกษาเปรียบเทียบ

     ชนเผ่าผู้ไทในภาคอีสานของไทย ได้ย้ายที่อยู่มาจากดินแดนลาวใต้ ในช่วงกลางศตวรรษที่19  ในประวัติศาสตร์ไม่ทราบช่วงเวลาที่แน่นอน ชนเผ่าผู้ไทอพยพลงมาทางใต้จากที่อยู่อาศัยเดิม ซึ่งน่าจะมาจาก สิบสองจุไท ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม  ที่ซึ่งปัจจุบันยังมีกลุ่มไทดำอาศัยอยู่

12 สิงหาคม 2550

กลับไปหน้าแรก

www.thai-isan-lao.com