บรรณานุกรมเกี่ยวกับผู้ไท

 
 

Literature about Phutai

 
 

 
     
 

Phu Loi / 2556-02-28
ธัญญลักษณ์ ไชยสุข มอลเลอร์รพ  Thanyalak Chaiyasuk Mollerup
thanyalak.chaiya@gmail.com
แอสก่อ มอลเลอร์รพ  Asger Mollerup (ทองคำ)
macsida@hotmail.com
เว็บไซต์: www.thai-isan-lao.com
FB: Phutai Studies

suggestions to additional references are most welcomed

 
 
English  
   

Bamber, Scott (ed.)

Thai-Yunnan Project Newsletter no. 20. Department of Anthropology, Research School of Pacific Studies, ANU, Canberra, ACT 0200, Australia: http://www.nectec.or.th/thai-yunnan/20.html 

Benedict, Paul K. 

1975. Austro-Thai Language and Culture with a Glossary of Roots. Human Relations Area Files Press. New Haven.

Boon Chuey Srisvadi

1960. On the Sites of the Phu Thai Tribes in Laos, KaoNa Publication, Bangkok.
 

Breazeale, Kennon and Snit Smuskarn

A Culture in Search of Survival: The Phuan of Thailand and Laos. Monograph Series 31 / Yale Uni. S.E.Asian Studies. Yale Center. for International and Area Studies. New Haven, Connecticut, 1988.
 

Brown, J.M.
 

1985. From Ancient Thai to Modern Dialects and other Writings on Historical Linguistics. White Lotus. Bangkok.

Callahan, Mike

1999. Learn Lao – a Simple Guide to Practical Spoken Lao for English speakers. Vientiane.

Cam Trong

Les Thai noirs du Vietnam repères historiques, Péninsule, 42(1), 81-143.

Cam Trong

 

Cam Trong

 

Cam Trong

 

Carné, Louis de

1995. Travels on the Mekong: Cambodia, Laos and Yunnan,White Lotus, Bangkok.

Chamberlain, James R.
 

1975. A New Look at the History and Classification of the Tai Dialects. In Studies in Tai Linguistics in Honor of William J. Gedney. Ed. by Harris and Chamberlain, Bangkok, CIEL. http://sealang.net/sala/archives/pdf8/chamberlain1975new.pdf

Chamberlain, James R.

1983. “The Tai Dialects of Khammouan Province: Their Diversity and Origins” Paper presented at the 16th International Conference on Sino-Tibetan Language and Linguistics, Seattle.

Chamberlain, James R.
 

"The Black Tai chronicle of Muang Mouay Part I: Mythology", in The Mon-Khmer Studies Journal, vol. 21, pp. 19-55.
http://sealang.net/sala/archives/pdf8/chamberlain1992black.pdf

Chamberlain, James R.

 

1998. “The Origin of Sek: Implications for Tai and Vietnamese History.” In The International Conference on Tai Studies, edited by S. Burusphat, pp. 97–128. Bangkok: Institute of Language and Culture for Rural Development, Mahidol University.
http://sealang.net/sala/archives/pdf8/chamberlain1998origin.pdf

Cheesman, Patricia

1988. Lao Textiles: Ancient Symbols, Living Art. White Lotus Co. Ltd., Bangkok.
 

Cheesman, Patricia

 

1998, "Introducting Muang Hun textiles", in The International Conference on Tai Studies, ed. S. Burusphat, Bangkok, Thailand, pp. 263-272. Institute of Language and Culture for Rural Development, Mahidol.
http://sealang.net/sala/archives/pdf4/cheesman1998introducting.pdf

Cheesman, Patricia

2004, Lao-Tai Textiles: The textiles of Xam Nuea and Muang Phuan, Studio Naenna, Chiang Mai.
 

Chonpairoth, Jaroenchai

1987. The Phu-Thai Music. From: Journal of the National Research Council of Thailand. Vol. 19, no. 1 Maha Sarakham.

Diller, Anthony
Edmonson, Jerry
Luo, Yongxian(editors)

2008. The Tai-Kadai Languages. New York.
http://books.google.co.th/books?id=4s_QNY_ORdoC&pg=PA3&lpg=PA3&dq=tai+kadai+diller&source=bl&ots=SigcECrhWP&sig=_GFAFdI-wuwX45zAQPi4Eu8Ns2Q&hl=th&sa=X&ei=t7kuUdm7Fo2qrAerqoEw&ved=0CEsQ6AEwAw
 

Diller, Anthony
 

1991. What Makes Central Thai a National Language? Page 87-132. National Identity and its Defenders: Thailand 1938-1989. Ed. by Craigh J. Reynolds. Chiang Mai: Silkworm Books

Diller, Anthony 

 

1991. ''Tai languages: varieties and subgroup terms'' Thai-Yunnan Newsletter no. 25. Department of Anthropology, RSPAS, ANU, Canberra, ACT 0200, Australia. Downloaded 2013.02.12 from http://www.nectec.or.th/thai-yunnan/25.html#3 , but now the link does not work (!)

Dodd, William Clifton

1996. The Tai Race, Elder Brother of the Chinese. Reprinted by White Lotus Co. Ltd., Bangkok.
 

Edmonson, Jerold A. and Kenneth J. Gregorson,

2007. The Languages of Vietnam: Mosaics and Expansions. Language and Linguistics Compass 1/6: 727–749. Article first published online: 18 OCT 2007, Downloaded 12th March 2004.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1749-818X.2007.00033.x/abstract
 

Edmonson, Jerold, A.

The power of language over the past: Tai settlement and Tai linguistics in southern China and northern Vietnam, Jerold A. Edmondson. Department of Linguistics and TESOL, The University of Texas at Arlington, downloaded: 2556.02.11: http://www.uta.edu/faculty/jerry/pol.pdf

Edmonson, Jerold, A.

1992, "Some Kadai languages of northern Guangxi, China", in The Third International Symposium on Language and Linguistics, Bangkok, Thailand, pp. 28-43. Chulalongkorn University
http://sealang.net/sala/archives/pdf4/edmondson1992kadai.pdf

Edmonson, Jerold, A. and David B. Solnit, editors

1997. Comparative Kadai: the Tai branch. Summer Institute of Linguistics and the University of Texas at Arlington

 

Edmonson, Jerold, A.

2001, "Four Languages of the Vietnam-China Borderlands", in Papers from the Sixth Annual Meeting of the Southeast Asian Linguistics Society, ed. K.L. Adams and T.J. Hudak, Tempe, Arizona, pp. 101-133. Arizona State University, Program for Southeast Asian Studies.
http://sealang.net/sala/archives/pdf4/edmondson2001four.pdf

Edmonson, Jerold, A.

1998, "The language corridor: New evidence from Vietnam", in The International Conference on Tai Studies, ed. S. Burusphat, Bangkok, Thailand, pp. 129-150. Institute of Language and Culture for Rural Development, Mahidol University.
http://sealang.net/sala/archives/pdf4/edmondson1998language.pdf

Embree, John F., Thomas, William L.

1950. Ethnic Groups of Northern Southeast Asia. Southeast Asia Studies, Yale University, New Haven. 

 

Fang Kuei Li

A Handbook of Comparative Tai. University Press of Hawaii. 1977. 

Fippinger, Dorothy. C.

Kinship Terms of the Black Tai People. Journal of the Siam Society -59.1 (1971) pp 65-82
 

Fippinger, Jay W.

 

Black Tai sentence types: a generative semantic approach. In Jimmy G. Harris and James R. Chamberlain (eds.), Studies in Tai linguistics in honor of William J. Gedney , 130-69. Bangkok: Central Institute of English Language.
http://sealang.net/sala/archives/pdf4/fippinger1975black.pdf

Garnier, Francis

 

1996. Travels in Cambodia and Part of Laos: The Mekong Exploration Commission Report (1866-1858). Volume 1, translated by Walter E. J. Tips, White Lotus Co. Ltd., Bangkok
For the original French on-line version: All four volumes:
http://ebooks.library.cornell.edu/s/sea/browse_author/gh.php

Gay, Patrick, et al.,

Treasure from Laos. Institute de Recherches sur la Culture Lao and Association Culturelle des Routes de la Soie, Singapore, 1997.

Gedney, William J.
 

1989, "A puzzle in comparative Tai phonology", in Selected Papers on Comparative Tai Studies, ed. R.J. Bickner et al., pp. 271-280. Center for South and Southeast Asian studies, the University of Michigan.
http://sealang.net/sala/archives/pdf4/gedney1989puzzle.pdf

Gedney, William J.

 

1989. “A Checklist for Determining Tones in Tai Dialects.” In Selected Papers on Comparative Tai Studies, edited by R. J. Bickner, et al., pp. 191–207. Michigan Papers on South and Southeast Asia, no. 29. Ann Arbor: University of Michigan Center for South and Southeast Asian Studies.
http://sealang.net/sala/archives/pdf8/gedney1989checklist.pdf

Gedney, William J.

 

1989. “A comparative Sketch of White, Black and Red Tai.” In Selected Papers on Comparative Tai Studies, edited by R. J. Bickner, et al., pp. 191–207. Michigan Papers on South and Southeast Asia, no. 29. Ann Arbor: University of Michigan Center for South and Southeast Asian Studies.
http://sealang.net/sala/archives/pdf4/gedney1989comparative.pdf

Haas, Mary. R

The Thai System of Writing. American Council of Learned Societies. Washington, D.C. 1956. 

Harman, François
 

1997. Laos and the Hilltribes of Indochina. Bangkok: White Lotus.
For the original French on-line version: 
http://ebooks.library.cornell.edu/s/sea/browse_author/gh.php 

Hartmann, J.F. 

1992, "Tai Dam poetics and Proto-Tai tone categories", in Papers on Tai languages, Linguistics, and Literatures, ed. C.J. Compton and J.F. Hartmann, pp. 262-277. Center for Southeast Asian Studies, Northern Illinois University.
http://sealang.net/sala/archives/pdf4/hartmann1992tai.pdf

Hartmann, J.F.

 

Linguistic and Historical Continuities of the Tai Dam and Lao Phuan: Case Studies in Boundary Crossings. On-line at: http://www.seasite.niu.edu/hartmann/hartmann/SEALS%20XIV%20Presentation.doc (copy/paste in browser; a word document)

Heinze, Ruth-Inge

1988. Trance and Healing in S.E. Asia today. Bangkok, White Lotus.
 

Highham, Charles

1989. The Archeology of Mainland S.E.Asia from 10.000 to the Fall of Angkor. Cambridge University Press.
 

Hoàng Văn Ma

1997. ''The sound system of the Tày language of Cao Bằng Province, Vietnam.'' In Comparative Kadai: The Tai Branch. pages 221-231, Summer Institute of Linguistics and the University of Texas at Arlington. http://www.sil.org/resources/archives/8948

Holm, David

2004. Recalling Lost Souls. The Bodo Scriptures Tai Cosmogonic Texts from Guangxi in Southern Yunnan, Bangkok: White Lotus. 

Hoshimo

1989. Basic Spoken Lao. Charles E. Tuttle Company. Tokyo. Japan. 

Howard, Michael C.  and Kim Be Howard

2002. Textiles of the Daic Peoples of Vietnam. Studies in the Material Cultures of Southeast Asia No. 3. White Lotus. Bangkok.

 

Hudak, Thomas John
 

2008. William J. Gedney’s Comparative Tai Source Book. Oceanic Linguistics Special Publication, no. 34. Honolulu: University of Hawaii Press.
http://muse.jhu.edu/books/9780824865610?auth=0

Keyes, Charles F.

1967. Isan - Regionalism in N.E. Thailand. Ithaca. S.E.Asia Program. Cornell University.
 

Keyes, Charles F.

1987. Thailand - Buddhist Kingdom as Modern Nation State. Westview Press / Boulder and London.
 

Keyes, Charles F.

1977. The Golden Peninsular. Macmillan Publishing Co., Inc., N.Y.
 

Kickert, Robert A.

1960. A Pilot Village Study in Northeast Thailand. United States Information Service, Report No. 3, Bangkok.
 

Kirch, A. Thomas

1977. Complexity in the Thai Religious System - An Interpretation. The Journal of Asian Studies. Vol. XXXVI, No. 2.

Kirch, A. Thomas

1966. Development and Mobility Among the Phu-Thai of Northeast Thailand. Asian Survey. 6 - 370/78.
 

Kirch, A. Thomas

1967. Phu Thai Religious Syncretism. A Case Study of Thai Religion and Society. Ph.D. dissertation, Harward University.

Kunstadter, Peter

Southeast Asian Tribes, Minorities and Nations (2 vol.). Princeton Uni. Press, 1967.
 

Lebar, Frank M., Hickey, Gerald C.. Musgrave, John K.

Ethnic Groups of Mainland Southeast Asia.
Human Relations Area Files Press.
New Haven, 1964.

 

Li, Fang Kuei

1977. A Handbook of Comparative Tai. University Press of Hawaii.  

Malglaive, J. de (Joseph)
 

 

2000. Travels in Central Vietnam and Laos, Pavie 4: The Pavie Mission Indochina Papers (1879-1895), Bangkok, White Lotus,
1902. Voyages au centre de l’Annam et du Laos et dans les regions sauvages de l’est de l’Indo-Chine. The Pavie Mission, vol. 4. Paris: E. Leroux,
http://ebooks.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?c=sea;idno=sea046

Malglaive, J. de (Joseph)
 

1893. Six mois au pays des Kha (sauvages de l'Indo-Chine centrale. Ithaca, New York: Cornell University Library
http://ebooks.library.cornell.edu/s/sea/browse_author/mn.php

Manich, M.L.
 

1967. History of Laos. Chalermnit, 1-2 Erawan Arcade, Bangkok, http://www.reninc.org/bookshelf/history_of_laos_manich.pdf

Marcus, Russel, and Hoshino, Tatsuo

1981. Laos for beginners - An Introduction to the Spoken and Written Language. Charles E. Tuttle Company. Tokyo. Japan.
 

Mingfu, Wang and
Johnson, Erik

2008. Zhuang Cultural and linguistic Heritage. SIL International and The Nationalities Publishing House of Yunnan, China.
www.ebookdb.org/reading/316FG944GD59G87324147769/Zhuang-Cultural-And-Linguistic-Heritage
 

Mollerup, Asger

2001. Thai-Isan-Lao Phrasebook (หนังสือวลีภาษาไทย อีสาน ลาว). Bangkok: White Lotus.
 

Mollerup, Asger

2012. Phu-Tai History. Presented in at One Phutai World in Renu Nakhon, March 2012.
www.phutai.thai-isan-lao.com/Phutai-history.html

Mollerup, Thanyalux Chaiyasook

2010.Mo Yao: Phutai Healing.” paper presented at The Third International Conference on Lao Studies, Khon Kaen University. In print. กำลังตีพิมพ์

www.phutai.thai-isan-lao.com/yao-english.pdf

www.phutai.thai-isan-lao.com/yao-thai.pdf

Nam Thuen 2 Power Company (NTPC)

2005. Nam Thuen 2 Project - Social Development Plan - Volume 3, Chapter 7: Ethnic Minority Development Plan - Downstream Areas. March.

www.namtheun2.com/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=96

 

Nantachukra, Artha

1996, June. “Muang Thaen” the Ancient Tai City and It’s Cronicle. Article in Thai-Yunnan Project Newsletter, no. 32, p. 15-17.

Natthida Chakshuraksha 

The home domain and minority language maintenance: a sociolinguistic view of three Black Tai families in Thailand. Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures 35: 133-169.

Noss, Richard B.

1964. Thai Reference Grammar. Washington D.C. Foreign Service Institute. Department of State.
 

Pavie, Auguste
 

Atlas of the Pavie Mission: Laos, Cambodia, Siam, Yunnan and Vietnam. The Pavie Mission Indochina Papers, Volume 2, White Lotus Co. Ltd., Bangkok, 1999.

Pavie, Auguste
 

1919. Journal de marche (1888-1889) Evenements du Siam (1891-1893). Paris: E. Leroux, 1919
http://ebooks.library.cornell.edu/s/sea/browse_author/op.php

Pojanee Sritararat

1985. A Tonal Comparison of Phutai Dialects in Nakhon Phanom, Kalasin and Sakon Nakhon Provinces. Paper read at the 18th International Conference on Sino-Tibetan Languages and Linguistics. Bangkok.

Pranee Kullavanijaya and Theraphan L-Thongkum.

1998. “Linguistic criteria for determining Tai ethnic groups: Case studies on central and south-western Tais”, in The International Conference on Tai Studies, ed. S. Burusphat, Bangkok, Thailand, pp. 273-298. Institute of Language and Culture for Rural Development, Mahidol University.
http://sealang.net/sala/archives/pdf8/pranee1998linguistic.pdf

Roberts, T.D., et al. 

1967. Area Handbook for Laos. Foreign Area Studies, The American University, Department of the Army, Washington, D.C.,

Roche, Yann and  Jean Michaud

April, April. ''Mapping ethnic groups in Lao Cai Province'', Vietnam, Asia Pacific Viewpoint, Vol. 41, No. 1
http://www.fss.ulaval.ca/cms/upload/ant/fichiers/michroche.pdf
 

Roffe, G. E.

 

1975. “Rhyme, reduplication, etc. in Lao”, in Studies in Tai Linguistics in Honor of William J. Gedney, ed. J.G. Harris and J.R. Chamberlain, pp. 285-315. Central Institute of English Language
http://sealang.net/sala/archives/pdf8/roffe1975rhyme.pdf

Seidenfaden, Erik
 

1943. “Regarding the Customs, Manners Economics and Languages of the Kha (So) and Phuthai Living in Ampho Kutchinarai, Changvat Kalasindhu, Monthon Roi Et” Journal of the Siam Society 34, no. 2, pp. 145–181.
http://www.siam-society.org/pub_JSS/jss_archive.html 

Seidenfaden, Erik

1958. The Thai Peoples, Book 1: The Origins and Habitats of the Thai Peoples with a Sketch of Their Material and Spiritual Culture. The Siam Society, Bangkok,  

Shorto, H.L.

 

1979. “The Linguistic Prehistory of Mainland South East Asia. Early South East Asia.” Essays in archaeology, history and historical geography, (pgs. 273-78). Ed. by R. B. Smith and W. Watson. New York: Oxford University Press 

Smalley, William, A.

1994. Linguistic Diversity and National Unity: Language Ecology in Thailand. Chicago: University of Chicago Press.  

Somsongse Burusphat

2012. “Tones of Thai Song Varieties.” Journal of the Southeast Asian Linguistics Society (JSEALS) 5:32-48. http://hdl.handle.net/1885/9118  

Stuart-Fox, Martin

1997. A History of Laos. Cambridge : Cambridge University Press.
 

Theppitak Karoonboonyanan
 
Standardization and Implementations of Thai Language, National Electronics and Computer Technology Center, National Science and Technology Development Agency, Ministry of Science Technology and Environment, Thailand. Not dated. Downloaded: 12th March, 2013. http://www.nectec.or.th/it-standards/thaistd.pdf

Thongchai Winichakul

1994. Siam Mapped. A History of the Geo-body of a Nation. Bangkok, Silkworm Books.
 

Viravong, Maha Sila

1964. History of Laos. Paragon Book Reprint Corp. New York.
http://www.reninc.org/bookshelf/history_of_laos_viravong.pdf
 

Wajuppa Tossa

2002. Khun Bulomrajathirat or Lord Bulomrajathirat, downloaded from Seasite website, 2012-08-12: www.seasite.niu.edu/lao/LaoLiterature/Lao_traditional_literature/khun_borom.htm#f

 

Thai  

เติม วิภาคย์พจนกิจ

ประวัติสาสตร์อีสาน พิมพ์ครั้งที่ 4 มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เริงวิชญ์ นิลโคตร

 

 

2547. ผลกระทบจากการจัดการท่องเที่ยวต่อสังคมและวัฒนธรรมของชาวผู้ไทย บ้านโคกโก่ง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาชนบทศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล,

โรชินี คนหาญ

 

2546. คำพื้นฐานภาษาผู้ไทย: การศึกษาตามแนวภาษาศาสตร์เชิงประวัติ  วิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม

ไพโรจน์ เพชรสังหาร

2531. คติการปลูกเรือนผู้ไทย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

กิตติศักดิ์ แสนพาน

 

2551. ประวัติและประเพณีชาวผู้ไทย (ภูไท) เมืองกุดสิมนารายณ์ (อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์) เอกสารอัดสำเนา

ช่อผกา สุรมณี
วรรณดี กุลชาติ

2524. วิเคราะห์เปรียบเทียบภาษากรุงเทพ ฯ กับภาษาภูไท ภาษาย้อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, ชัยบดินทร์ สาลีพันธ์ ภาษาผู้ไทย ภาษาอีสาน: ภาษาถิ่น (pgs. 3296-3308)

ชาวผู้ไท ต. นาโก

2541. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไทย หอเย็น : วัดสิมนาโก. มหาวิทยาลัย มหาสารคาม

ณรงค์ วงค์ประทุม

 

2521. วิเคราะห์ภาษาภูไทอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครเปรียบเทียบกับภาษากรุงเทพ ฯ / ณรงค์ วงค์ประทุม มหาสารคาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

ถวิล ทองสว่างรัตน์

ประวัติผู้ไทย 

ทรงคุณ จันทจร

 

2540. การรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีเหยา ของชาวภูไท ศึกษากรณีชาวภูไทอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ทรัพย์สิน ปกิรณะ

2538. นิทานชาวบ้านภูไท ศึกษากิ่งอำภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  

ทิพย์สุภา พรรณสหพาณิชย์

2545. บทบาทสตรีชาวผู้ไทยในพิธีกรรมเหยา ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ธวัช ปุณโณทก และคณะ

 

2532. ผู้ไทย (เทียวอีสาน) เรียบเรียงโดยย่อยจากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น (pgs. 51-57) 

ธัญญลักษณ์ ไชยสุข มอลเลอร์รพ
& Mollerup, Asger

2556. ภาษาผู้ไท เพื่อสุขภาพ กรุงเทพฯ

 

ธัญญลักษณ์ ไชยสุข มอลเลอร์รพ
& Asger Mollerup

2556. ประวัติศาสตร์ผู้ไทสองฝั่งโขง - ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่าอพยพมาจาก เมืองบก เมืองวัง Nakhon Phanom University, In print

ธัญญลักษณ์ ไชยสุ
มอลเลอร์รพ

& Asger Mollerup

2556. ผู้ไท: ชาติพันธุ์ผู้ไท หรือ คน-ไท? Nakhon Phanom University, In print

นำชัย อุปัญญ์ 

2538. บทบาทของพ่อล่ามชาวผู้ไทย ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร. วิทยานิพนธ์ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา (เน้นมนุษยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคามม

ปฐม หงษ์สุวรรณ

2547. ตำนานและพิธีกรรมบูชาผีเมือง: การสร้างสำนึกทางประวัติศาสตร์ของไทพวนและผู้ไท ใน ความเป็นไทย/ความเป็นไท ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร หน้า 56-93 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ

ประสาน

2540. การเคี้ยวหมากในวิถีชีวิตชาวภูไท ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ปรีชา พิณทอง

2532. สารานุกรมภาษาอีสาน-ไทย-อังกฤษ ศิริธรรม อุบลราชธานี,

ปียะมาศ อรรคอำนวย

 

2545. ชนเผ่าผู้ไทยกับการมีบทบาททางการเมืองบนเทือกเขาภูพาน ระหว่างปี พ.ศ. 2488 – 2523 หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ NN

2531. ภูไท (อีสานคดี) หนังสือชุดความรู้ มรดกอีสาน วิทยาลัยครูมหาสาคาม (pgs.157- 178)

ผู้ NN

 

2541. ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการบำบัดรักษาความเจ็บป่วยของชาวภูไท บ้านดงยาง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ผู้ NN

วิถีผู้ไทย เมืองกาฬสินธุ์

ฝ่ายวิชาการแพร่วิทยา

2535. Medical dictionary (พจนานุกรมศัพท์แพทย์) โรงพิมพ์ไทยสัมพันธ์ กรุงเทพ,

พจณี ศรีธรราษฎร์

 

2526. การศึกษาเปรียบเทียบวรรณยุกต์ภาษาถิ่นผู้ไทยใน 3 จังหวัด. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

พจน์มาลย์ สมรรคบุตร

 

2541. การฟ้อนผู้ไทยในเรณูนคร หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย ภาควิชานาฏยศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พรรณี วงศ์จำปาศรี

การแต่งกายของชาวผู้ไทยบ้านกุดหว้า ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

พิเชฐ สายพันธ์
นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

2541. ฟ้อนผู้ไท: พิธีกรรมการแสดงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ,

พิเชฐ สายพันธ์

2544. "ผู้ไท: ข้อถกเถียงทางประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์" จุลสารไทยคดีศึกษา 18,2 (พ.ย.44-ม.ค.45) หน้า 44-52 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ

พิเชฐ สายพันธ์

 

2545. "ผีผู้ไท ความหมายจากวาทกรรมแห่งชีวิตและความตาย" วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 21 ฉบับที่ 1: พ.ศ.2545 (หน้า125-154), 2545.

พิเชฐ สายพันธ์

 

 

2554. "เมืองแถง-เดียนเบียนฟู: การเมืองชาติพันธุ์และการเปลี่ยนผ่าน สู่รัฐสังคมนิยมของกลุ่มไทในเวียดนาม", วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา 30 (1) มกราคม-มิถุนายน
http://socanth.tu.ac.th/wp-content/uploads/2012/02/JSA-30-1-pichet.pdf

พิณรัตน์ อัครวัฒนากุล

 

 

2541. การศึกษาเปรียบเทียบระบบวรรณยุกต์ในภาษาของคน "ลาว" คน "ญ้อ" และคน "ผู้ไท" ในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ http://linguistlist.org/pubs/papers/browse-papers-action.cfm?PaperID=7142

พิณรัตน์ อัครวัฒนากุล

 

2546. การเปลี่ยนแปลงของวรรณยุกต์ : กรณีศึกษาภาษากลุ่มลาว . มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ

พิสิฎฐ์ บุญ

2540. รายงานการวิจัย การใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพ ของชาวภูไท จังหวัดมุกดาหาร

มนัสกมล

 

2536. ประเพณีพะซูของชาวภูไทบ้านหนองหญ้าไซ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

รัชาภรณ์ เรืองช่อ

 

2545. ธุรกิจการท่องเที่ยวถิ่นผู้ไท กรณีศึกษาหมู่บ้านวัฒนธรรมภูไท บ้านโคงไก่ง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รัตาภรณ์ เรืองช่อ

2535. วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวภูไท ศึกษาเฉพาะกรณี กิ่งอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ลักขณา จัตุ

2541. เครื่องจักสานไม้ไผ่ของชาวภูไทบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

วิไลวรรณ โสมรักษ์
 

2526. วิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาภูไท บ้านนากอก จ.มุกดาหาร บ้านนาสะอาด จ.อุบลราชธานี / วิไลวรรณ โสมรักษ์ มหาสารคาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2526.

วิไลวรรณ ขณิษฐานันท์

ภาษาถิ่น ผู้ไทย นครพนม. (P. 377-386) Thai. Publishing Info : Studies in Tai Linguistics (1975) pp.377-386

วิจินตน์ ภานุพงษ์

 

ความแตกต่างระหว่างภาษาถิ่น แผนกภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(P. 242-254) Thai.
In honour of …???

วิญญู ผลสวัสดิ์

 

2536. พิธีกรรมการเลี้ยงผีบรรพบุรุษของชาวผู้ไทยตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ปริญญานิพนธ์ วิชาเอกไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

วิทยา นาควิเชียร

เล้าข้าวผู้ไทย : ศึกษากรณีบ้านหนองสูง ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ศิราพร ณ ถลาง

2539. การวิเคราะห์ตำนานสร้างโลกของคนไท รายงานการวิจัย ภาควิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ดาวโหลดจาก

ศิริพร บุณยะกาญจน
 

 

2542. การผลิตหัตถกรรมไม้ไผ่ของชาวผู้ไทบ้านหนองห้าง ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. สาขาวิชาไทยคดีศึกษา (เน้นสังคมศาสตร์) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคา

ศิวพร เตโช

 

2542. ความสัมพันธ์ระหว่างอุกับวิถีชีวิตชาวผู้ไทย, หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา (กลุ่มมนุษยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สพสันติ์ เพชรคำ
 

 

2544. กลุ่มชาติพันธุ์ภูไท อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร. การประชุมสัมมนาทางวิชาการโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม เรื่อง สำนึกทางชาติพันธุ์ (Ethnicity). “กลุ่มชาติพันธุ์ภูไท อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร” .กรุงเทพฯ:ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. หน้า 7-28.

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข และคณะ

 

2540. วิถีครอบครัวและชุมชนชาติพันธุ์ไทยโย้ย บ้านโพนแพง ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร. กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ คณะอนุกรรมการวิจัยวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สิทธิพร ณ นครพนม

2540. ''ดั้นด้น-สืบเสาะ คุ้มผู้ไทแดงที่เวียงจันทน์'' ศิลปวัฒนธรรม 18, 10 (ส.ค. 2540) 184-187

สิริวัฒน์ คำวันสา (ผศ)

2523. ประเพณีเฉพาะกลุ่มไทดำ อีสานปริทัศน์ (อีสานคดี 2) วิทยาลัยครูมหาสาคาม (pages 50- 56)

สุภาพร คำยุธา

 

2546. การฟ้อนของชาวผู้ไทย: กรณีศึกษาหมู่บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ภาควิชานาฎยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

สุภิตา ไชยสวาสดิ์
 

 

2542. การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของชาวผู้ไทกับชาวไทยลาว ศึกษากรณีบ้านคำกั้ง ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา (เน้นมนุษยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สุรจิตต์ จันทรสาขา

2543. เมืองมุกดาหาร  กรุงเทพ ฯ

สุรศักดิ์ พิมพ์เสน

 

2546. ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนผู้ไทบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์. รวมบทความทางวิชาการไทศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สุรัตน์ วรางค์รัตน์

 

2524. การศึกษาเชิงเปรียบเทียบประเพณีวัฒนธรรมของชาวผู้ไทย ชาวโซ่. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาลัยครูสกลนคร โครงการวิจัยสังคมวัฒนธรรมอีสาน

สุวิทย์ ธีรศาศวัต

รายงานการวิจัย เรื่องการเปลียนแปลงวิถีครอบครัวและชุมชนอีสาน

สุวิทย์ ธีรศาศวัต,
ณรงค์ อุบัญญ์

ประวัติศาสตร์หมู่บ้านผู้ไทย กรณีศึกษาบ้านหนองโอใหญ่ ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร

อภินันท์ บัวหภักดี

ผู้ไทยภูพาน

อรพันธ์ บวรรักษา

2540. ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาภูไทกับภาษาลาวโซ่งการวิเคราะห์เสียงปฏิภาค

อุดม บัวศรี หมอเหยา

 

2540. ผู้ไทย (ออนซอนอีสาน, ชุดที่ 1) รายการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทางวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 11 ขอนแก่น  ( pages 71-77).

 

 

Lao  

ຄຳແພງ ທິບມຸນຕາລີ ຄຳໝ້ນ ສີພັນໄຊ
ໂພໄຊ ສູນນະລາດ
ຄຳໃບ ຍຸນດາລາດ

ຊອກຮູ້ຊົນເຜາໃນລາວ ສະຖາບັນວິຫະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສະຖາບັນຄນຄວ້າຊົນເຜາແລະສາສະໜາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 2009
Research in Ethnic Groups in Laos, National Institute of Social Science and Institute of Ethnic Research and Religion. Vientiane 2009.

Ketsadong Silythone, Masuhara Yoshiyuki,
Phiengsy Senesathith, Khammueang Mouangmany Souvannahong Ladtanaphim

ໂຄງການເກັບສະສົມ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ເອກະສານ ທອງຖນ ແລະເລອງບອກເລາ ໃນ ສປປ ລາວ (ປີ 2007~2010)
The collection and Conversation of Local Documents and Oral History in Lao PDR (FY2007-2010).
2011 Faculty of Social Science, National University of Laos, Vientiane

 


แหล่งข้อมูล ออนไลน์

อังกฤษ-ไทย http://sealang.net/thai/dictionary.htm

อังกฤษ-ลาว http://sealang.net/lao/dictionary.htm

ตัวอักษรไทดำ http://www.omniglot.com/writing/taidam.htm

หนังสือตัวอักษรไทดำ http://www.seasite.niu.edu/tai/taidam/alphabet.htm#

SEALang SALA: Southeast Asian Linguistics Archives: http://sealang.net/sala/

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542: http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง:
http://www.royin.go.th/upload/246/FileUpload/416_2157.pdf

Royal Thai Institute พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542, Royal Thai Institute, Bangkok, 1999, available at: http://www.royin.go.th/th/home/

ผู้ไท เว็บไซด์ ภาษาไทย อังกฤษ ลาว: http://www.phutai.thai-isan-lao.com/index.html

''Southeast Asia Visions, a collection of historic travel narratives'': E-books hosted at Cornel University: http://ebooks.library.cornell.edu/s/sea/browse.php

SEAsite. Center for Southeast Asian Studies, Northern Illinois University. Interactive Learning Resources for Southeast Asian Languages, Literatures, and Cultures: www.seasite.niu.edu/

SEAsite. Tai Dam: http://www.seasite.niu.edu/tai/TaiDam/introduction.htm

     
   
 

''Pou Thai de Tchepon'' page 387 in Six mois au pays des Kha by Joseph Malglaive
On-line: http://ebooks.library.cornell.edu/s/sea/browse_author/mn.php

 

INDEX

28 February 2013 © Asger Mollerup and ธัญญลักษณ์ ไชยสุข มอลเลอร์รพ

Facebook: Phutai Studies

macsida@thai-isan-lao.com

www.thai-isan-lao.com