ประเพณีลงข่วงเข็นฝ้าย
บ้านเหล่าใหญ่
ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 8 มีนาคม 2556

The Cotton Spinning (and courting) ceremony
Lao Yai village, A. Kuchinarai, Kalasin province, Thailand.

ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ไทที่วัดหอไตรบ้านเหล่าใหญ่

อ. กิตติศักดิ์ สาวผู้ไท และบ่าวไทขาว ไทแดง จากเวียดนามเหนือ

Above, Left: Phutai women in Wat Ho Tai, Lao Yai village.
Above, right
: Achan Kittisak together with young Phutai women and young Tai Khao and Tai Daeng men.

   
ไทดำ ไทแดง ไทขาว และลาว จากเวียดนาม ผู้บ่าวหนองสูง ผู้บ่าวนาโกและสาวผู้ไท

Above, left: Various ethnic Tai guests from Dien Bien Phu in northern Vietnam and an ethnic Lao woman (no. 3 from left).
Above, right: Asger Mollerup together with local Phutais

   
อ. ทอง กับน้องเดี๊ยบ สาวนักร้องไทแดงเวียดนามเหนือ สาวผู้ไทและไทแดงจากจังหวัดแทงฮวา

Above left: Asger Mollerup together with Miss Diap, an ethnic Tai Daeng singer from ''Sipsong Chut Tai'' (Sipsong Chao Tai) of Northern Vietnam.
Above left: A local ethnic Phutai woman together with an ethnic Tai Daeng. The two beauties speak two different Tai languages, not mutually intelligible.

   
คุณครูส้ม ผู้บ่าวไทขาวและป้าดอกไม้
คนลาวจากเวียดนามเหนือ
อิเมะผู้ไทเหล่าใหญ่
 
คำแก้ว จากจังหวัดแทงฮวา ผู้บ่าวไทแดง พูดไทยเก่งมากแต่เสียดายพูดผู้ไทไม่ได้

Above, left: Khru Som, a local Phutai English teaching school-teacher, together with Thao Kam, a Tai Khao, from northern Vietnam - both speaking excellent English. Mrs. Dok Mai is an ethnic Lao and all three could communicate in Lao language; not Phutai. Thao Kam informed that he at home is capable of watching Lao as well as Thai television.
Above, mid: An elder Phutai local women from Lao Yai - posing for photographers competing in the for the event arranged photo-competition.
Above, right: Mr. Kham Kaeo (Kam Kaeo?), a Tai Daeng, being interviewed about his ethnicity. He spoke excellent Thai mixed with Phutai pronunciation and claimed to be ''Phu Tai'', 'Phu Tai Daeng'' and Tai Daeng. The word /phu/ means /khon/ in Thai and ''man, people, group'' in English. ''Phu Tai Daeng'' thereby meaning ''Tai Daeng People''; the Phutai of the Mid-Mekong belong to another ethnic group speaking another language.

     
สาวลาวจากเวียดนาม (ป้าดอกไม้) ขับพร้อมกับเข็นฝ้าย
ให้สาวผู้ไทและสาวไทดำฟัง
อ.ทองและบ่าวคำจากเวียดนามเหนือและสาวๆผู้ไทบ้านเรา
 

Above, left: Mrs. Dok Mai sings beautifully when spinning. The Phutai woman to the left might be able to understand her Lao language, the Tai Dam to the right probably not. Mrs. Dok Mai was mis-leadingly presented for the local Phutai public as either ''Phu Tai'' or ''Phu Lao'' (Lao person). She actually belongs to a Lao sub-group well described in the literature, referred to as ''Lao Noi'' - see more pictures of this ethnic Lao group at ''Lao Noi'' of Ban Na Sang, Dien Bien Phu - or in Michael Howard's book ''Textiles of the Daic Peoples of Vietnam, pgs. 125-131 and pgs. 272-279.
Above, right: Thong and Kam (both meaning 'gold') together with local Phutais.

   
อ.สมหมายเล่นกับแกบร่วมกับนักดนตรีผู้ไท ฟ้อนผู้ไทก่อนลงข่วงเข็นฝ้าย

Above, left: Achan Sommai (right), a Phutai from Renu Nakhon, together with local Phutai musicians from Ban Lao Yai village.
Above, right: Phutai dance.

   
บายศรีสู่ขวัญให้คณะจากลาวและเวียดนามเหนือ ผู้ที่มาร่วมงานส่วนใหญ่เป็นผู้นำชุมชนและส่วนราชการส่วนวงที่สองเป็นนักถ่ายภาพเพราะว่ามีการประกวดภาพถ่าย และประชาชนทั่วไปอยู่นอกรั้วได้แต่มองดู เขาทำอะไรกัน? บ่าวหล้าน้อยผู้ไทวิละบุลีกล่าวทักทายผู้ที่มาร่วมงานและบ่าวไทพวน (ใส่แว่นตา)

 

Above: ''Bai Sii'' welcome-ceremony consisting of ethnic Phutai from NE-Thailand and Mid Laos and various ethnic Tai guests from Northern Vietnam. In a circle around the participants is a ring of photographers eager to win a price in the photo competition. In the shadows behind and along the roadside outside the compound I found the local Phutai villagers of Lao Yai Village watching the ''Phutai unification show'' from a distance.

   
สาวผู้ไทผูกแขนให้เพื่อนที่มาร่วมงาน
 
บ่าวผู้ไทวิละบุลีพูดผญาได้เก่งมากเสียดายสาวผู้ไทของเราตอบไม่ได้ (ส่งแต่เอสเอ็มเอสได้)

Above, right: The best part of the show was a performance where young men and women in traditional style courted one another in lyric poetic style - called ''pha-nya''. The young Tai men of northern Vietnam had no chance to win the heart of the local beauties due to different languages. The clear winner was La-Noi a Phutai from Vilabouly, Laos (with microphone above); he was skilled in ''pha-nya'' speech to the pride of his mother. But the local Phutai girls could not answer in poetic speech; they seemed to be more skilled in modern courting: SMS messages.
 
   
 

Phutai women in Wat Vilaxainyaram, Vilabouly, Savannakhet, Laos, at our last visit.
สาวผู้ไททำบุญตักบาตร ที่วัดวีละไซยะรามในวันเพ็ญ เดือนอ้าย ปี 2556 เป็นครั้งล่าสุดที่ได้ไปเยี่ยมพี่นองผู้ไท ''เมืองวัง''                                   ວັດວິລະໄຊຍະຣາມ

 


พิเชฐ สายพันธ์ ผู้ไท: ข้อถกเถียงทางประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์,
จุลสารไทยคดีศึกษา 18
,2 (พ.ย.44-ม.ค.45)  44-52 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ 2544. หน้า 51.
See literature list

 

ธัญญลักษณ์ ไชยสุข มอลเลอร์รพ และ Asger Mollerup

Phutai International Festival in Khao Wong งานผู้ไทนานาชาติครั้งที่ 2  อ.เขาวง

INDEX

17 March 2013 Asger Mollerup and ธัญญลักษณ์ ไชยสุข มอลเลอร์รพ

Facebook: Phutai Studies

macsida@thai-isan-lao.com

www.thai-isan-lao.com