ພາສາຜູ້ໄທ

ການສຶກສາປຽບທຽບພາສາຜູ້ໄທໃນປະເທດໄທ ແລະ ສ.ປ.ປ.ລາວ


ຄຳນຳ

ຄວາມເປັນມາ ແລະ ລັກສະນະຂອງໂຄງການ

ENGLISH
ภาษาไทย

ຄຳນຳ
    
ຫລັງຈາກຂຽນ ປື້ມວະລີພາສາໄທ-ອີສານ-ລາວ Thai-Isan-Lao Phrasebook (White Lotus, 2000) ສຳເລັດໃນ ປີ ພ.ສ.2542 ແລ້ວແອ໊ສະກໍ່ ມູນເລີຣູບ (Asger Mollerup) ໄດ້ໃຊ້ເວລາຊ້ວງໜຶ່ງສຶກສາພາສາຜູ້ໄທ ຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນຫລາຍພາສາຊົນເຜົ່າໃນໝູ່ບ້ານແກ່ງນາງ ອຳເພີດົງຫລວງ ຈັງຫວັດມຸກດາຫານທີ່ເຂົ້າ ມາອາໄສຢູ່ດົນເກືອບ 20 ປີ ພາສາຜູ້ໄທໃນບ້ານແກ່ງນາງບາງຄຳຈະຜິດຈາກພາສາຜູ້ໄທບ້ານເຂົາວົງ ກ່ອນມີການແບ່ງເຂດການປົກຄອງໄໝ່ບ້ານແກ່ງນາງເຄີຍເປັນໝູ່ບ້ານໜຶ່ງຂຶ້ນກັບອຳເພີເຂົາວົງ ຈັງຫວັດກາລະສິນ

     ເນື່ອງຈາກຜູ້ຂຽນກຳລັງສຶກສາຫລາຍໂຄງການຈຶ່ງຂະຫຍາຍເວລາສຶກສາພາສາຜູ້ໄທອອກໄປ ເລື້ອຍໆຈົນກະທັງ ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2550 ແອ໊ສະກໍ່ໄດ້ແຕ່ງງານກັບສາວຜູ້ໄທ ແລະຍ້າຍເຂົ້າມາຢູ່ ກັບພັນລະຍາຊິ່ງເປັນໝູ່ບ້ານທີ່ເປັນຜູ້ໄທ ແລະມີວັດທະນະທຳດຽວທີ່ບ້ານນາໂກ ອຳເພີກຸສິນາລາຍ ຈັງຫວັດກາລະສິນ ບ່ອນນີ້ເຮັດໃຫ້ແຮງບັນດານໃຈໃນການຂຽນພາສາຜູ້ໄທກັບມາອີກຄັ້ງກັບທັນຍາລັກ ໄຊສຸກມູນເລີຣຸບ

     ໃນລະຍະຕົ້ນປີ 2550 ຜູ້ຂຽນທັງສອງຫຍຸ້ງຍາກກັບວຽກສ່ວນຕົວແຕ່ໃນລະຍະລະດູຝົນນີ້ ທັງສອງເລີ້ມປະຕິປັດງານກັນອີກຄັ້ງໂດຍຂຽນຄູ່ມືການຂຽນພາສາຜູ້ໄທເພາະພາສາຜູ້ໄທຍັງບໍ່ທັນມີ ພາສາຂຽນ ແລະຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ່ຕົກລົງເປັນເອກກະພາບກັນໃນຫລັກການຂຽນ

ລັກສະນະຂອງໂຄງການ

     ໃນປີ 2549 ຜູ້ຂຽນທັງສອງໄດ້ລວບລວມລາຍການຄຳໃນພາສາໄທ-ລາວອີສານ ແລະຜູ້ໄທ ຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຄຳທີ່ອອກສຽງແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະພາສາ ເຊິ່ນຄຳວ່າ ສວຍ ໃນພາສາໄທ ພາສາຜູ້ໄທ ຊັບ ພາສາລາວ ງາມ

     ໂຄງການພາສາຜູ້ໄທມີຄວາມຄ້າຍຄືໜັງສື ພາສາວະລີ ໄທ-ອີສານລາວ ຂ່ອນຂ້າງຫລາຍ ໃນໜັງສືປະກອບດ້ວຍ ວະລີ ລາຍການຄຳ ຫລັກພາສາ ໂດຍມີຫລັກການຂຽນພາສາຜູ້ໄທຄືກັບ ພາສາໄທ ແລະລາວໃນການຂຽນໃຊ້ທັງສອງພະຍັນສະນະ ໄທ ແລະລາວພະຍັນສະນະໄທສຳຫລັບ ພາສາໄທ ແລະພາສາຜູ້ໄທ ພະຍັນສະນະລາວສຳຫລັບພາສາລາວ ແລະພາສາຜູ້ໄທໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ສຳຫລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າຂອງພາສາໄຊ້ IPA (International Phonetic Alphabet ) ໃນການອ່ານ ຂໍ່ມູນທັງໝົດຈະໄດ້ແປເປັນພາສາອັງກິດ ແລະສຽງເປັນພາສາຜູ້ໄທ

     ພາສາຜູ້ໄທກໍ່ຄືກັບພາສາໄທ ແລະພາສາລາວຢູ່ໃນຕະກູນພາສາໄດ-ກະໄດ(Tai-Kadai) ຊົນເຜົ່າ ຜູ້ໄທອາໄສຢູ່ໃນຊຸມຊົນທີ່ມີແວດລ້ອມດ້ວຍຜູ້ຄົນທີ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແຕ່ພາສາບໍ່ໄດ້ໄຊ້ພາສາລາວລຸ່ມ ຊົນເຜົ່າຜູ້ໄທມັກຈະໝາຍເຖິງ ຜູ້ໄທດຳ ຜູ້ໄທຂາວ ຜູ້ຂຽນບາງທ່ານແບ່ງຜູ້ໄທອອກເປັນ 4ກຸ່ມ ມີ ຜູ້ໄທດຳ ຜູ້ໄທຂາວ ຜູ້ໄທແດງ ແລະຜູ້ໄທລາຍ ສ່ວນ 2ກຸ່ມຫລັງສ່ວນໃຫຍ່ອາໄສຢູ່ທາງພາກເໜືອ ຂອງລາວ ແລະຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດວຽດນາມ(ສິບສອງຈຸໄທ ຫລືສິບສອງເຈົ້າໄທ ດຽນບຽນຟູ ແລະເມືອງແຖນ) ຜູ້ຂຽນຍັງເຊື່ອວ່າບ່ອນທີ່ຢູ່ເດິມຂອງພວກເຂົາອາດເປັນບ່ອນດຽວກັນ ແລະເປັນໄປໄດ້ວ່າກຸ່ມຕ່າງໆຂອງຜູ້ໄທອາດເປັນກຸມທີ່ມີຄວາມໃກ້ສິດກັນ ແຕ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຂໍ່ໂຕ້ແຍ້ງກັນ ເຫລົ່ານີ້ຄວນໃຊ້ການປຽບທຽບການອອກສຽງພາສາໃນການແຍກເຊັ່ນໄທດຳມີສະລະ ຄວບແຕ່ພາສາຜູ້ໄທບໍ່ມີ ເຊັ່ນພາສາໄທດຳ ຄຳວ່າ ເມຍ ງົວ ເໜືອ ແຕ່ໃນພາສາຜູ້ໄທ ເມ ໂງ ເໜີ ການສຶກສາປຽບທຽບລະບົບການອອກສຽງວັນນະຍຸດຈະບອກໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າພາສາມີການ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄດ ແລະຊົນເຜົ່າແຕ່ລະກຸ່ມມີຄວາມສຳພັນກັນແນວໄດ

     ຄຳພາສາໄທເດິມສ່ວນໃຫຍ່ມີພະຍາງດຽວ ເຊັ່ນ ແມ່ ກິນ ນ້ຳ ອອກສຽງຄືກັນທັງ3ພາສາ ແຕ່ສຳນຽງອາດແຕກຕ່າງກັນ ເບິ່ງລະບົບການອອກສຽງວັນນະຍຸດ (tonal cards)

     ຊົນເຜົ່າຜູ້ໄທທີ່ອາໄສຢູ່ທີ່ພາກອີສານໃນປັດຈຸບັນແມ່ນໄດ້ອົບພະຍົກມາຈາກຫລາຍພື້ນທີ່ຈາກ ທາງພາກໃຕ້ຂອງລາວໃນສັດຕະຫວັດທີ19 ຜູ້ໄທແຕ່ລະກຸມຕ່າງບອກວ່າຕົວເອງມີສຳນຽງທີ່ແຕກຕ່າງ ກັນສຳນຽງເຫລົ່ານີ້ເມື່ອໃຊ້ລະບົບສຽງວັນນະຍຸດຈຳແນກສ່ວນໃຫຍ່ແຕກຕ່າງກັນພາສາຜູ້ໄທທາງອິກຝັ່ງ ແມ່ນ້ຳຂອງກໍ່ອາດຈະມີສຳນຽງທີ່ແຕກຕ່າງຄືກັນບາງທີອາດຈະເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເຊື່ອມໂຍງສຳນຽງທັງ ສອງຝັ່ງຂອງດ້ວຍການໃຊ້ກອງສຽງວັນນະຍຸດປຽບທຽບກັບພາສາຜູ້ໄທໃນພາກອີສານຂອງໄທ

     ສຳນຽງພາສາຜູ້ໄທດັ້ງເດິມແຖວສອງຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເປັນພາສາທີ່ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນຫລາຍ ແຕ່ຜູ້ໄທໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ອາດຈະຍັງໃຊ້ຄຳສັບທີ່ບູຮານ(ດັ້ງເດິມ)ກວ່າໃນປະເທດໄທ

     ການສຶກສາທຳອິດດ້ວຍການເດິນທາງໄປສ້າງຄວາມລຶ້ງເຄີຍກັບບ່ອນທີ່ມີຊົນເຜົ່າຜູ້ໄທອາໄສຢູ່ທີແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຊິ່ງເປັນແຂວງທີ່ຢູ່ທາງທິດໄຕ້ຂອງລາວ ແລະຢູ່ຄົນລະຝັ່ງຂອງແມ່ນ້ຳຂອງ ຊິ່ງຈະເລິ້ມໃນຊ້ວງຫລັງຝົນນີ້

     ຫລັງຈາກຮູ້ຈັກກັບຊົນເຜົ່າດີແລ້ວຈະເຊີນກຸ່ມຜູ້ສູງອາຍຸໃນໝູ່ບ້ານ ຜູ້ຊຶ່ງເຫັນຄຸນຄ່າຂອງພາສາ ແລະມີຄວາມຮູ້ໄດ້ຮ່ວມແລກປ່ຽນໃນຄວາມຄືກັນ ແລະແຕກຕ່າງກັນຂອງພາສາຂອງທັງສອງຝັ່ງຂອງ

     ຕອນນີ້ພວກເຮົາກຳລັງສຶກສາກ່ຽວກັບການຮັກສາແບບພື້ນບ້ານຂອງຜູ້ໄທເຊັ່ນໝໍ່ເຍົາ ຢາພື້ນເມືອງ ການນວດ ການຕຳຫູກຜູ້ໄທ ປະຫວັດສາດຜູ້ໄທ ແລະອື່ນໆ ຜູ້ຂຽນໄດ້ໃຫ້ພື້ນທີ່ໃນໜັງສື ເລ່ມນີ້ແກ່ທ່ານໃນການສະເໜີຜົນການສຶກສາດ້ວຍ

     ມີສິ່ງດີໆກ່ຽວກັບພາສາຜູ້ໄທ ທຸກໆທ່ານສາມາດມາຮ່ວມໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນກັບພວກເຮົາໄດ້ ໂຄງການນີ້ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກທ່ານ ຄືກັນກັບສະພານຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງ ສະຫວັນນະເຂດ-ມຸກດາຫານ ທີ່ເຊຶ່ອມຕໍ່ທັງສອງປະເທດເຂົ້າດ້ວຍກັນ

 

ລັກສະນະຂອງໂຄງການ

1.0.0.

ພາສາ

1.1.1. ພາສາຜູ້ໄທບ້ານນາໂກ ອຳເພີກຸສິນາລາຍ ຈັ່ງຫວັດກາລະສິນ (2548-2550)
1.1.2. ລາຍການພາສາຄຳຜູ້ໄທ ທີ່ອອກສຽງແຕກຕ່າງຈາກລາວອີສານ ແລະໄທກາງ (2548-2550)
1.1.3. ວະລີໃນພາສາຜູ້ໄທ (2550)
1.1.4 ລາຍການຄຳແຍກຕາມສຽງວັນນະຍຸດ (2550)
1.1.5. ຄູ່ມືການຂຽນພາສາຜູ້ໄທ (2548-2551)
1.2.0. ພາສາຜູ້ໄທທີ່ເມືອງພິນ ເມືອງວັງ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສ.ປ.ປ.ລາວ (2550-2552)
1.3.0. ພາສາຜູ້ໄທໃນມຸກດາຫານ ກາລະສິນ ນະຄອນພະນົມ ແລະສະກົນນະຄອນ (2551-2553)
1.4.0. ພາສາຜູ້ໄທໃນພາກເໜືອຂອງລາວ (2551)
1.5.0. ພາສາຜູ້ໄທໃນວຽດນາມ (2551)
1.6.0. ພາສາຜູ້ໄທ ແລະພາສາໄທດຳຄວາມຄືກັນ ແລະຕ່າງກັນ (2540-2551)
1.7.0. ພາສາຜູ້ໄທ ພາສາຍໍ້ ພາສາໂຍ້ຍ(ຈັ່ງຫວັດສະກົນນະຄອນ) ຄວາມຄືກັນ ແລະຕ່າງກັນ (2552)
1.8.0. ການວິເຄາະໂດຍການບັນທຶກສຽງຂອງກຸ່ມທັງໜົດທີ່ກ່າວເບື້ອງຕົ້ນ (2550 ເປັນຕົ້ນໄປ)
1.9.0. ສຶກສາວັນນະຄະດີ (2548 ເປັນຕົ້ນໄປ)
   
2.0.0. ປະຫວັດສາດຮິດຄອງປະເພນີ ແລະວັດທະນະທຳຂອງຊົນເຜົ່າຜູ້ໄທໃນປະເທດໄທ ລາວ ແລະວຽດນາມ
2.1.0.
 
ສຶກສາປຽບທຽບປະເພນີຄວາມເຊື່ອ ເຊັ່ນ ຜີ ການລ້ຽງຜີ ບຸນປະຈຳປີ ການແຕ່ງງານ(ກິນດອງ)ເປັນຕົ້ນ (2549 ເປັນຕົ້ນໄປ)
2.2.0.
 

ສຶກສາປຽບທຽບການຕຳຫູກດ້ວຍມືຂອງຜູ້ໄທສອງຝັ່ງຂອງ ສຶກສາທີສະຫວັນນະເຂດ ສ.ປ.ປ.ລາວ (2550-2551)ໂດຍອາຈານ ສະເນີ ເຖົາຊາລີ

2.3.0. ການດູແລຮັກສາສຸຂະພາບຂອງຊາວຜູ້ໄທ (2548-2551)ໂດຍ ທ່ານປີຍະວັນ ການວິດຍີ
2.4.0. ຄຳສັບພາສາຜູ້ໄທທີ່ກຳລັງເລິກໃຊ້ (2549-2551) ໂດຍອາຈານ ນິດ ອຸດໂທ
2.5.0. ການເລັ່ນພື້ນບ້ານຂອງຊາວຜູ້ໄທ (2550-2551) ໂດຍ ທ່ານປາລິຊາດ ຫານໄຊນະ
2.6.0. ສຶກສາວັນນະຄະດີ (2548 ເປັນຕົ້ນໄປ)
   
3.0.0. ຜົນທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບ
3.1.0. ອະໂນລັກພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງຊົນເຜົ່າແຄມຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ (2550 ເປັນຕົ້ນໄປ)
3.2.0. ທຳ ເວບໄຊ (2548 ເປັນຕົ້ນໄປ)
3.3.3. ຈັດພິມເປັນໜັງສື ຫລື ອີ-ບຸກ (E-book)
   
4.0.0. ຮູບແບບ
4.1.0. ພິມເປັນພາສາອັງກິດ ພາສາໄທ ພາສາລາວ ແລະເຮັດຊີດີສຽງພາສາຜູ້ໄທ
 

12 ສິງຫາ 2550

ກັບໄປໜ້າທຳອິດ

www.thai-isan-lao.com