ภูไท
ภาษาผู้ไท เพื่อสุขภาพ
ผู้ไท-ไทย-อังกฤษ

ราคาเล่มละ 200 บาท ค่าส่ง 30 บาทค่ะ

สั่ง
ซื้อโดยตรงได้ที่: 0897100905 ธัญญลักษณ์ ไชยสุข thanyalak.chaiya@gmail.com

Also distributed by White Lotus Co.: http://thailine.com/lotus
 80 หน้า ขนาด A4 พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ทภาพสวยงามมาก
พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม 2556  จำนวน 1,000 เล่ม
ISBN: 978-616-321-713-4

มีจำหน่ายที่ร้านหนังสือตามรายชื่อด้านล่างนี้ค่ะ

 

ภาคอีสาน มีจำหน่ายที่:

.เขาวง: ร้านเฮินโฮม ติดกับโลตัส

.กุฉินารายณ์: รัตนชัยศึกษาภัณฑ์

มุกดาหาร: ร้านหนังสือ วีเอส บุคเซ็นเตอร์ ถนนพิทักษ์พนมเขต

ขอนแก่น: ศึกษาภัณฑ์

กาฬสินธุ์:

สกลนคร:

นครพนม:

เรณูนคร:

 

ภาคอื่นๆของประเทศไทยมีจำหน่ายที่:

White Lotus Press: See details
http://www.whitelotuspress.com

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://bookstore.tu.ac.th/

ศูนย์หนังสืจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.chulabook.com/home.asp

ศูนย์หนังสืมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.ku.ac.th/department/ku_books.html

สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์ จ.เชียงใหม่ ถนน ศรีดอนไชย อำเภอเมือง,
จังหวัด เชียงใหม่, 053 281 052

ริเวอร์ บุ๊ค (River Books) สาขาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สนามหลวง กทม.
http://www.riverbooksbk.com/content/contact-us

 

ในต่างประเทศมีจำหน่ายที่:

White Lotus Press: See details and website:
http://www.whitelotuspress.com

Amazon Books: Amazon.com

Abe Books: AbeBooks.co.uk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องสมุด:
Savannakhet University
 

 

 

 

 

   
Asger Mollerup (ลุงทอง) เป็นสถาปนิกชาวเดนมาร์กเกิดตรงกับวันแม่ ปี 2492 มาเยือนเมืองไทยครั้งแรกเมื่อ 25 ปีก่อน ในฐานะหัวหน้าทีมวิจัยศึกษาปัญหาสลัมในกรุงเทพฯ และศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวที่เกาะสมุย 5 ปีต่อมามีเพื่อนเป็นกลุ่มชาวนาที่บ้านแก่งนาง อ.ดงหลวง จ. มุกดาหาร ได้ศึกษาภาษาไทย ลาว ผู้ไท และประเพณีวัฒนธรรมกับพี่น้องชาวนาที่นั่น หลังจากนั้นได้เป็นผู้จัดการฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์ก โดยความร่วมมือของสถานทูตเดนมาร์กกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ทำงานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่กรุงเทพฯ และเวียงจันทร์ ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมที่จังหวัดมุกดาหารและเป็นลูกศิษย์ของคุณลุง สุรจิตต์ จันทรสาขา และล่าสุดผู้เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์ถาวรที่ปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์  ส่วนผลงานด้านการเขียนหนังสือและบทความด้านดาราศาสตร์ดูหน้าถัดไป หลังจากได้แต่งงานกับสาวผู้ไทได้เขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยกัน
 
ธัญญลักษณ์ ไชยสุข มอลเลอร์รพ เกิดและเติบโตในหมู่บ้านผู้ไท บ้านนาโก ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2512 ปัจจุบันอายุ 42 ปี จบการศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและวิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ปัจจุบันปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเขาวง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รับผิดชอบงานผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และงานสุขภาพจิต/จิตเวช ประสบการณ์งานวิจัย เป็นทีมวิจัยโครงการหมอเหยา: วิถีการดูแลสุขภาพของชาวผู้ไท  ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ. กาฬสินธุ์ ปี 2551 ทีมวิจัย โครงการศึกษารูปแบบการแก้ปัญหาเด็กหนีเรียนในโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อ.เขาวง จ. กาฬสินธุ์ ปี 2552 และ หัวหน้าโครงการวิจัยการสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อความสุขของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ กรณีศึกษา กลุ่มเพื่อนเขาวง อ.เขาวง จ. กาฬสินธุ์ ปี 2555 ได้นำเสนอบทความเรื่อง A Study of Mo Yao Healers ที่เวที The 3rd International Conference on Lao Studies 2554 และกำลังตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Lao studies 2556 นี้
   
ผู้ไทที่เมืองเซโปน พ.ศ. 2433 ผู้ชายแต่งกายแบบสยาม 
Malglaive, 1902, หน้า 132
Malglaive และลูกหาบกำลังเดินทางไปสำรวจแขวงสาละวัน   
Malglaive, 1902,
หน้า 225
เรือนผู้ไท ที่แขวงสะหวันนะเขต ปี 2433
Malglaive, 1902, หน้า 90
เรือนผู้ไท บ้านอ่างคำ เมืองวัง ปี 2553
รูปถ่ายโดย: Asger Mollerup

Facebook: Phutai Studies

 17 June 2013

www.thai-isan-lao.com